I mitt minne är alla snöänglar bevarade

Snön faller
Mjukt
Stilla
Allting lägger sig
Under
Det vi inte ser
Väntar till våren

Gör snöänglar:
I mitt huvud
I min fantasi
I mina tankar

Faller
Gång
På gång

Armar
Ben
Fram
Tillbaka

Avtryck

Är de kvar?
Hur ser de ut
Är de vackra?
Smälter de på våren?
Ser någon de på sommaren?

Kommer vintern?
Faller jag bakåt?
Finns rörelserna i mitt minne?
Mina banor av tankar

Jag fångar ord i flykten
Binder dem samman

Making sentences (Gör meningar)
Made in Ruth (Tillverkat i Ruth)

Jag växer inte på träd

// Ruth med h