Gudomlig

IMG_5990Oktober 8 2015

Jag ska bli människa igen

Gud skapade oss till sin avbild

Jag är gudomlig

Jag fångar ord i flykten

Binder dem samman

Making sentences (Gör meningar)
Made in Ruth (Tillverkat i Ruth)

Jag växer inte på träd

// Ruth med h

Ord ord Ord ord Ord ord Ord Or

20130805_190832Alla ord är borta
Kvar finns tomhet
Saknaden av ord
Fyller min kropp
Känslan av att inte kunna greppa
Förvirrad av att inte veta
Kan inte säga
Har inte svar
Frågor du inte ställer
Hänger kvar
Undran över
Vad vill du
Vad vet du
Sörjer du
Är det tomhet
I ditt inre
Kärleken är tålig och mild
Inget annat
Jag ger dig det jag har det jag vet
Är det nog
Räcker det för dig
Förtvivlan råder inom mig
En dag ska du förstå
Den dagen kommer snart