Lucka nummer 23

Tjugotredje december 2016

En bön för alla mammor i hela världen

Jag ber för alla mammor som saknar sina barn
Jag ber för alla mammor i Afghanistan, Iran och Pakistan
Jag ber för alla mammor i Sverige
Jag ber för alla mammor som saknar sina barn

Jag ber för alla mammor som inte vet var deras barn befinner sig
Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor som vet var deras barn bor

Jag ber för alla mammor som saknar sina barn
Jag ber för alla förtvivlade mammor
Jag ber för alla mammor som vill vara nära sina barn
Jag ber för alla mammor som ofrivilligt skilts från sina barn

Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor i hela världen

Jag ber för alla mammor som inte får krama sina barn
Jag ber för alla mammor som letar efter sina barn
Jag ber för alla mammor som inte kan prata med sina barn
Jag ber för alla mammor som inte vet om deras barn lever

Jag ber för alla mammor i hela världen som saknar sina barn
Jag ber för alla mammor i hela världen att de ska återförenas med sina barn
Jag ber för Alla mammor att de inte ska ge upp
Jag ber för alla mammor i hela världen

// Ruth med h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *