Det var inte nog

[Där på klippkanten
Hängde du
När mästaren
Sträckte ut sin hand
Så nära]

Ett mörker
Faller
Över landet
Skuggan
Är
Kompakt
Mot marken
Andas
Djupt

Lugn

Solen kommer att:
Lysa upp
Marken där vi går

Förtvivlan
Stänger min mun
Hjärtat skriker: hjärtskärande
Ekar
Slår

[Klangen]

Befria mig
Slit sönder känselspröten
Låt det blöda
Liv-et

[Här är jag]

// Ruth med h

Lucka nummer 23

Tjugotredje december 2016

En bön för alla mammor i hela världen

Jag ber för alla mammor som saknar sina barn
Jag ber för alla mammor i Afghanistan, Iran och Pakistan
Jag ber för alla mammor i Sverige
Jag ber för alla mammor som saknar sina barn

Jag ber för alla mammor som inte vet var deras barn befinner sig
Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor som vet var deras barn bor

Jag ber för alla mammor som saknar sina barn
Jag ber för alla förtvivlade mammor
Jag ber för alla mammor som vill vara nära sina barn
Jag ber för alla mammor som ofrivilligt skilts från sina barn

Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor i hela världen
Jag ber för alla mammor i hela världen

Jag ber för alla mammor som inte får krama sina barn
Jag ber för alla mammor som letar efter sina barn
Jag ber för alla mammor som inte kan prata med sina barn
Jag ber för alla mammor som inte vet om deras barn lever

Jag ber för alla mammor i hela världen som saknar sina barn
Jag ber för alla mammor i hela världen att de ska återförenas med sina barn
Jag ber för Alla mammor att de inte ska ge upp
Jag ber för alla mammor i hela världen

// Ruth med h