De där lapparna på väggen

De där lapparna på väggen
Hur många är de?
Fem sex eller sju
Det jag inte ska visa för någon
Jag bläddrade i tidningen
De fastnade på näthinnan
Varje människa är värdefull
Hur kan det vara så
när vi spottar ut dem i havet
När vi skjuter dem i ryggen eller med blicken riktad mot oss
Unika celler blandar sig med varandra
Skickar ut signaler
I rymden
Ingen svarar
Var är du som kretsar i universum
Slöt du dina ögon
I sömn
Nervsignaler
Skälvande kropp
Anden instängd i en bana fylld av sinnesintryck
Styrkan är en orkan som drar fram över hela jorden
Du kan inte undgå den
Det finns ingen säker plats någonstans
Hur ska du fly
In i dig själv
Eller förgöra din kropp

Jag återvänder till tidningen
Låter mitt huvud sjunka djupt ner mot lapparna på väggen
Allt för att slippa se dig
Förödelsen
Är
TOTAL

När du hittade mig
Hade kaffet kallnat
Brödet var borta
Liklukten
Anföll rädslan som försvann
Aldrig har du lämnat mig mer intensivt

// Ruth med h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *